+36 70 424 1269
Domi Fokhagyma Webáruház

Domi Fokhagyma Webáruház

Legyen egyszerűen a legjobb, mert az íz Dominál!

2020.12.18. JÁTÉK

 

 

 

 

 

Játékszabályzat

1. Játék szervezője
A Domi Fokhagyma Kft. (székhely: 6728 Szeged, Bor u. 3., cégjegyzékszám: 06 09 004691, adószám: 11397326-2-06, továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet a Domi Fokhagyma Webshop Facebook oldalán, „Vegyen részt játékunkon és ízesítse meg az ünnepi ételeket a Domi Fokhagyma termékeivel!” címmel.

2. A játék időtartama:
A játék 2020. 12. 18-tól 2021. 01. 08.-ig tart.

3. Játék menete:
A játékosoknak a Domi Fokhagyma Webshop FACEBOOK oldalára (link: https://www.facebook.com/domifokhagyma/) kikerült játékposzt felhívása alapján, kedvelniük kell az eredeti bejegyzést, majd meg kell írniuk kommentben, hogy melyik a kedvenc fokhagymás ételük és kit vendégelnének meg vele. Azok között, akik teljesítették a játék feltételeit a megadott határidőig, kisorsolásra kerül három, Domi termékekből összeállított csomag.

4. Ajándék:
A kisorsolt személyeknek (akik teljesítették a játék feltételeit és részt vettek a sorsoláson):
3 db Domi termékekből összeállított csomag, mely az alábbiakat tartalmazza: 1 db Zúzott fokhagyma  alumínium tubusban, 1 db Fűszerezett zúzott fokhagyma grillekhez, sültekhez alumínium tubusban, 1 db Fűszerezett zúzott fokhagyma szárnyas sültekhez alumínium tubusban

Az ajándékcsomag készpénzre nem váltható át. Az ajándékcsomag másra át nem ruházható.

5. Sorsolások időpontjai:
1. Sorsolás időpontja: 2020.12.25. (péntek)
2. Sorsolás időpontja: 2021.01.01. (péntek)
3. Sorsolás időpontja: 2021.01.08. (péntek)

6. Kiválasztás menete:
A játék végén a Szervező kisorsolja az ajándékokat azon résztvevők között, akik teljesítették a játék feltételeit a megadott határidőig.

Szervező a kisorsolt személyeket az eredeti Facebook bejegyzés alatt, kommentben értesíti, amelyben az ajándékcsomag átvételének módjáról is tájékoztatást ad. A kisorsoltaknak a jutalom elfogadásáról 3 munkanapon belül Facebook üzeneten keresztül vissza kell jelezniük Szervezőnek, valamint megadniuk a jutalom kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (futár részére szükséges adatok: teljes név, magyarországi lakcím, telefonszám, email cím) Amennyiben a kisorsoltak a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagálnak, úgy a jutalomra a továbbiakban nem jogosultak. A nyertes pályázók által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) a szervezők felelősséget nem vállalnak.

7. Kik vehetnek részt a játékban?
A játékon azon Magyarországon állandó vagy tartózkodási lakhellyel, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 16 év feletti természetes személyek vehetnek részt, akik elfogadták a játék részvételi szabályzatát, és teljesítik a játékleírásban foglaltakat.

8. Személyes adatok kezelése:
A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
- kiválasztás esetén nevüket és beküldött videójukat a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül nyilvánosságra hozza;
- a Játékosok, és kiválasztott pályázók videóit a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;
- a Játékosokról és a jutalom átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
- részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

Jelen játékot a FACEBOOK semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a szervező kezeli, azt a FACEBOOK semmilyen formában nem kapja meg.

9. Adózás és költségek
Az ajándékcsomag másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. A jutalom kiszállítási költségét a Szervező viseli, az egyéb felmerülő költségek (pl. a jutalom átvételének a helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

Amennyiben a kiválasztott pályázó cselekvőképességében korlátozott és a bíróság a játékban részvételre kiható hatállyal cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte, úgy a jutalommal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint az ajándékcsomag átvételére a törvényes képviselője vagy a gondnoka hozzájárulásával jogosult.

10. Kik nem vehetnek részt a játékban?
A játékban nem vehetnek részt a Szervező és Szervező által megbízott ügynökség munkatársai és családtagjai. A játék Szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére. A játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a játékban való részvétel folytatásáról.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a e-mail címen vagy a Domi Fokhagyma Webshop FACEBOOK oldalán üzenetben kérhető tájékoztatás.

Domi Fokhagyma Kft.

Vissza